Baltic Clipper

200 EUR kompensacija medikų poilsiui Lietuvoje

Jau nuo rugsėjo 1 d. per pandemiją dirbę medikai galės pasinaudoti valstybės skiriama 200 EUR subsidija turizmo paslaugoms Lietuvoje įsigyti!

Jau dabar gaukite poilsio pasiūlymą Lietuvoje! Rašykite el. paštu atostogos@bc.lt arba susisiekime Facebook’e.

  • Kas galės pasinaudoti šia kompensacija?

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – gydytojai: medicinos gydytojai, gydytojai rezidentai, šeimos gydytojai ar gydytojai specialistai, akušeriai ir bendrosios praktikos slaugytojai. (Sąrašas gali būti pildomas). Subsidija bus skiriama tik į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytus sąrašus įtrauktiems odontologams bei burnos higienistams.

Savivaldybių administracijos teikia sąrašus nelicencijuotų medikų, kurie dirbo COVID–19 pandemijos metu: paramedikų ir greitųjų pagalbos automobilių vairuotojų, infekcijų kontrolės specialistų, klinikos laborantų (kurie ėmė tepinėlius dėl COVID-19),  slaugytojų padėjėjų, kineziterapeutų bei ergoterapeutų. Paslaugos bus suteikiamos tik asmenims, esantiems sąraše.

  • Kokias turizmo paslaugas Lietuvoje galėsite įsigyti?

Apgyvendinimo paslaugos, organizuotos turistinės kelionės ir turizmo paslaugų rinkiniai, kuriuos gali sudaryti pervežimo, transporto priemonių nuomos, apgyvendinimo ir kitos neatsiejamos paslaugos, pavyzdžiui – maitinimas, sveikatingumo paslaugos ir bilietai į lankytinus objektus. Įsigytos paslaugos gali būti teikiamos tik Lietuvos teritorijoje.

  • Per kiek laiko bus galima pasinaudoti 200 EUR kompensacija?

Turizmo paslaugomis pasinaudoti galėsite nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki 2020 gruodžio mėn. 15 d.

  • Ar galima įsigyti turizmo paslaugų už mažesnę sumą?

Galima, tačiau nepanaudota dalis nebus grąžinama.

  • Ar galima įsigyti turizmo paslaugų už didesnę sumą?

Galima, tačiau, jei turizmo paslaugų suma yra didesnė, skirtumą turėsite susimokėti.

  • Kokius dokumentus reikės pateikti įsigyjant turizmo paslaugas?

Turite pateikti profesinį pažymėjimą ir jo kopiją ar galiojančios licencijos numerį, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją ir užpildyti paslaugos gavėjo sąžiningumo deklaraciją, kurią pateiksime užsakant paslaugas.

  • Ar turizmo paslaugos kompensuojamos ir Jūsų šeimos nariams?

Turizmo paslaugas įsigyti galite tik vieną kartą iš vieno paslaugų teikėjo savo vardu. Užsakant apgyvendinimo paslaugas, apribojimai numerio tipui ir kategorijai nėra taikomi. 

Parengta remiantis LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu „Dėl kompensavimo turizmo paslaugų teikėjams už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams suteiktas turizmo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei internetinėje svetainėje www.atostogosmedikams.lt pateikta informacija.