Baltic Clipper

Organizuotos turistinės kelionės sutartis

 

ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIS

Nr. [numeris]

[data]

Sutarties sudarymo vieta: [biuro adresas arba nuotoliniu būdu]

 

Kontaktinis asmuo:

Kelionių konsultantas [vardas, pavardė]

El. paštas a[el. paštas]

 

SPECIALIOSIOS ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIES SĄLYGOS

 

1. SUTARTIES šALYS

Kelionių organizatorius:

UAB „Baltic Clipper“, įm. kodas 110437597, adresas Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas, tel. +370 5 24909000, el.paštas info@bc.lt

Kelionių organizatoriaus pažymėjimo Nr.:14765,. Kelionių organizatoriaus prievolių vykdymo užtikrinimo draudimo liudijimas/polisas Nr. LT24-KOFG-00000099-9, išduotas AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“; galioja iki 2025-07-08; įm. kodas 300665654, adresas Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva, tel. +37052600600, el. paštas bta@bta.lt.

 

Keliautojų atstovas:

p._______________,

el. paštas: _______________

 

(!) Turistas, sudarantis sutartį, buvo informuotas, kad, turistui vykstant į valstybę, nepriklausančią Europos Sąjungai, turisto (-ų) pasas (-ai) turi galioti ne trumpiau nei 6 mėnesius (Turkiją, Egiptą etc.), o kai kuriais atvejais  (Indiją etc.) – 12 mėn. po kelionės pabaigos. Turistas, vykdamas į kelionę su pasu, kurio galiojimo laikas trumpesnis, prisiima su migracijos reikalavimų neatitikimu susijusią riziką, įskaitant, bet neapsiribojant – draudimu atvykti į šalį ar išsiuntimu iš šalies. Sutartį sudarantis turistas privalo apie šiuos reikalavimus informuoti kitus su juo vykstančius turistus.

Turistas taip pat informuotas apie galimybę įsigyti medicininių išlaidų kelionėje ir neįvykusios kelionės draudimus. 

Turistas yra pats atsakingas ir turi turėti visus privalomus lankomoje šalyje dokumentus (COVID-19 vakcinacijos ar tyrimo pažymą, užpildytas atvykimo į šalį formas ir kt.). Pagal tam tikrų vežėjų ar valstybių institucijų reikalavimus, keleiviams gali būti privaloma dėvėti apsaugines kaukes, laikytis kitų saugumo reikalavimų. Daugiau informacijos: https://keliauk.urm.lt/

 

_______________________

(Turisto parašas)

 

2. PAGRINDINĖS SĄLYGOS

2.1. Keliaujantys asmenys:

Vardas, Pavardė

Gimimo data

 

Kontaktiniai duomenys

Kelionės kaina asmeniui

 

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

2.2. Kelionės kryptis: [kryptis]

2.3. Išvykimo data [data], grįžimo data [data]. Viso trukmė [skaičius] nakvynių

2.4. Transportas: lėktuvas.

2.4.1. Preliminarūs kelionės laikai:

 

Maršrutas

Išvykimo data

Išvykimo laikas

Skrydis pirmyn:

     

Skrydis atgal:

     

 

2.4.2. Išvykimo ir atvykimo laikas yra orientacinis ir vežėjas gali jį keisti. Turistą apie laiko pakeitimus gali informuoti tiek kelionės organizatorius, tiek oro vežėjas.

2.4.3. Registracija į skrydį išvykimo oro uoste baigiama 60 min. iki skrydžio.

2.4.4. Aviakompanija(-jos): [pavadinimas].

2.4.5. Bagažas: rankinis bagažas XX kg., registruotas bagažas XX kg.

2.4.6. Lėktuvo bilietai išperkami po avanso sumokėjimo.

2.4.7. Lėktuvo bilietų kaina yra XX Eur/ asmeniui.

2.5. Apgyvendinimo tipas: viešbutis

2.5.1. Detali informacija apie apgyvendinimą:

Pavadinimas ir oficiali kategorija šalyje

 Atvykimo data

 Išvykimo data

Nakvynių skaičius

Kambario tipas

Kambarių skaičius

Maitinimo tipas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Kitos paslaugos, įskaičiuotos į kelionės kainą:

2.9. Paslaugos, neįskaičiuotos į kelionės kainą:

2.10. Specialūs turisto pageidavimai, dėl kurių susitarė abi šalys (vykdoma esant galimybei): [____]

2.11. Kelionės vadovo paslaugos teikiamos: [išvardinti kalbas] kalbomis

2.12. Galimybė keliauti neįgaliems/judumo apribojimus turintiems turistams derinama pagal individualią užklausą tiesiogiai su kelionių organizatoriumi.

2.13. Bendra kelionės kaina yra [kaina]€.

2.14. Kelionės apmokėjimo sąlygos: [suma]€ iki [data].

 

3. KELIONĖS PROGRAMA IR KITA INFORMACIJA

3.1. Vykstant į pažintinę kelionę, detali kelionės programa pridedama šios sutarties Priede Nr. 1.

3.2. Informacija ir patarimai keliaujantiems pateikiama: elektroniniu paštu

 

4. Organizuotos turistinės kelionės sutartį sudaro bendrosios ir specialiosios sąlygos. Bendroji dalis nustato kelionių organizatoriaus ir turisto teises ir pareigas, kelionių organizatoriaus paslaugų teikimo sąlygas, šalių atsakomybę ir kitas sąlygas. Specialiosios sąlygos reguliuoja konkrečius šalių susitarimus dėl teikiamų turizmo paslaugų.

 

šalių parašai:

KELIONIŲ ORGANIZATORIUS:

UAB BALTIC CLIPPER

Laisvės al. 61-1, LT- 44304, Kaunas, Lietuva

Tel: 85~249 09 00; Faksas: 85~249 09 07

El. paštas: info@bc.lt

Įmonės kodas: 110437597

PVM kodas: LT104375917

A/s Nr. LT65 7044 0600 0308 6729 SEB bankas

 

TURISTAS (JO ATSTOVAS):

Atstovas:   Turistų atstovas:

 

BENDROSIOS ORGANIZUOTOS TURISTINĖS KELIONĖS SUTARTIES SĄLYGOS

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja: 
1.1.1. Užtikrinti turistui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą teikimą, atsižvelgdamas į turisto teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas paslaugas turi teikti pats kelionių organizatorius ar kiti turizmo paslaugų teikėjai. Kelionės programa, katalogas, informacija ir patarimai keliaujantiems, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas sutarties priedas. Informaciją ir patarimus keliaujantiems galite rasti kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.bc.lt. 
1.1.2. Nesurinkus minimalaus kelionės programoje nurodyto turistų skaičiaus, t.y. kuris nurodytas sutarties prieduose, pranešti turistui apie sutarties nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip iki kelionės pradžios likus: 
1.1.2.1. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos; 
1.1.2.2. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir ne ilgesnė negu 
6 dienos; 
1.1.2.3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2 dienos. Turistams tinkamai ir laiku pranešus apie sutarties nutraukimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius neatsako už turistų patirtą žalą.  
1.1.3. Iki kelionės pradžios, pateikti turistui tokia forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita turisto pasirinkta forma būtinus kvitus, kuponus, bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse, transporto jungčių ir atvykimo laiką. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti informaciją apie transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą. Ši informacija taip pat gali būti skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje bc.lt.  
1.1.4. Suteikti bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę, privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo tvarką) arba pateikti nuorodas į šią informaciją. Ši informacija arba nuorodos į oficialius internetinius puslapius skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje bc.lt.  
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo (viešbučio pavadinimo), kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį ir kiekį. 
1.1.6. Suteikti informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms, atsirandančioms turistui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar mirties atveju apmokėti; 
1.1.7. suteikti informaciją apie kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia turistui galimybę greitai susisiekti su kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, turistui susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį. Jei tokių kelionių organizatoriaus atstovų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir (ar) kelionių pardavimo agentu. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje. 
1.1.8. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui ir turizmo paslaugų pagal sutartį užsakymui. 
1.1.9. Be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos 
aplinkybėms: 
1.1.9.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas, vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą; 
1.1.9.2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis; 
1.1.893. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų. 
1.1.10. Kai kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį turisto ar jo vardu sumokėtų pinigų už kelionę, 
grąžinti pinigus be nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos, išskyrus atvejį, kai per šį terminą Lietuvos 
Respublikos turizmo įstatymo nustatytais atvejais turistas ir kelionių organizatorius susitaria dėl sumokėtų pinigų už neįvykusią kelionę kompensavimo Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme nustatytomis priemonėmis ir sąlygomis. 
1.2. Turistas(- ai) įsipareigoja: 
1.2.1. Laiku apmokėti už kelionę bendrosiose sutarties sąlygose nurodyta tvarka, jeigu specialiosiose sutarties sąlygose nenustatyta kitaip. Jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 21 diena, turistas privalo sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti ne vėliau kaip 21 diena iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 21 diena, sumokėti visą kelionės kainą . Šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį arba specialiosios sutarties sąlygos numato kitokią apmokėjimo tvarką;  
1.2.2. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis kelionių organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su vaiku(-ais), laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo reikalavimų.  
1.2.3. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.  
1.2.4. Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.  
1.2.5. Neįgalūs arba judėjimo apribojimų turintys asmenys, kuriems kelionės lėktuvu metu gali būti reikalinga speciali pagalba, dėl sėdėjimo vietų patvirtinimo privalo susitarti su faktiniu oro vežėju arba kelionių organizatoriumi prieš įsigyjant vežimo bilietą arba prieš sudarant sutartį. Skirtingos avialinijos judėjimo apribojimų turinčiais asmenimis taip pat laiko regėjimo, klausos ar protinę negalią turinčius asmenis. Tokiu būdu, judėjimo apribojimų turintys asmenys ar jų atstovai bei atstovai vaikų, keliausiančių be suaugusiųjų palydos, privalo apie tai informuoti faktinį oro vežėją arba kelionių organizatorių, kadangi saugumo tikslais viename orlaivyje gali skristi ne daugiau nei 2 keleiviai su judėjimo negalia ir 4 vaikai, keliaujantys be suaugusiųjų palydos. 
Tam tikrais atvejais asmens psichinė, emocinė, fizinė ar kitokia medicininė būklė gali daryti neigiamą įtaką skrydžio metu tiek pačiam turistui, tiek kartu keliaujantiems asmenims (asmenys su spec. poreikiais, širdies stimuliatoriais, kvėpavimo aparatais, širdies ligomis, besiruošiantys operacijoms ir pan.). Todėl šie turistai prieš sudarant sutartį, privalo pasitarti su medicinos darbuotojais ir gauti jų leidimą ar rekomendacijas dėl kelionės, kartu įvertinant galimas rizikas jos metu. Neįspėjus apie sveikatos būklę ar galimas rizikas bei nesuderinus skrydžio su oro vežėju ar kelionių organizatoriumi, turistas prisiima visas galimas tokio elgesio rizikas ir neigiamas pasekmes. Pagal skirtingų avialinijų bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo sąlygas, oro vežėjas turi teisę atsisakyti tokį keleivį vežti.  
2. SUTARTIES NUTRAUKIMAS, ATSISAKYMAS 
2.1. Turisto teisė nutraukti sutartį: 
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios. Turistui nutraukus sutartį, jei dėl tokio atsisakymo kelionių organizatorius patiria nuostolių, turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius arba sutarties nutraukimo mokestį, jeigu jis įtvirtintas specialiosiose sutarties sąlygose. Sutarties nutraukimo mokesčio dydis priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios bei kitų aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant atskirų turizmo paslaugų teikėjų taikomų paslaugų atsisakymo mokesčių, baudų ar kitokių nuostolių atlyginimo dydžių. Atsižvelgiant į tai, kad organizuodamas kelionę kelionių organizatorius patyrė laiko bei kitas administracines sąnaudas, turistui nutraukus sutartį taikomas 100 (vieno šimto) eurų administravimo mokestis, kuris nėra grąžinamas. Šio mokesčio taikymas neriboja kelionių organizatoriaus teisės reikalauti iš turisto atlyginti kitus kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius arba sumokėti nutraukimo mokestį, apskaičiuotą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) nustatyta tvarka. 
S Visais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. 
Tais atvejais, kai sutarties nutraukimo mokestis nėra nurodytas sutartyje, turisto prašymu kelionių organizatorius turi pateikti sutarties nutraukimo mokesčio sumos pagrindimą. . Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme ir/ar Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka. 
2.1.2. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo mokesčio šiais atvejais: 
2.1.2.1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais, kai: 
2.1.2.1.1. kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų; 
2.1.2.1.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto reikalavimų; 
2.1.2.1.3. kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8 procentais pagal Civilinio kodekso 6.752-1 straipsnį; 
2.1.2.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų. Civilinio kodekso 6.752- 1 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti žalą; 
2.1.2.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė papildomai gauti žalos atlyginimą. 
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė nutraukti sutartį: 
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį, grąžinti turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą žalą. 
2.2.2. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama šiais atvejais: 
2.2.2.1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 1.1.2 punkte nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas sutarties 1.1.2 punkte nustatyta tvarka; 
2.2.2.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties nutraukimą. 
2.3. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6.228- 10 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio kodekso 6.228- 10 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka. 
3. KELIONĖS KAINOS KEITIMAS 
3.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės kainą. Kelionės kainos didinimas galimas tik tuo atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs(-usi): 
3.1.1. turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų; 
3.1.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz. turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys, tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis; 
3.1.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas. 
3.2. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. 
3.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus siūlomą alternatyvią kelionę. 
3.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės kainą šiais atvejais: 
3.4.1. sumažėjus sutarties 3.1. punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties sudarymo, bet iki kelionės pradžios; 
3.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės; 
3.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės, nei nurodyta sutartyje; 
3.4.4. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal Civilinio kodekso 6.754 straipsnio 5 dalį; 
3.4.5. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina trūkumų. 
3.5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų pagrindimą. 
4. KITŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS 
4.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti kitas sutarties sąlygas tik esant visoms šioms sąlygoms: 
4.1.1. pakeitimai nėra esminiai; 
4.1.2. kelionių organizatorius turisto pageidaujama forma patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė turistui informaciją 
apie pakeitimus. 
4.2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai turi pateikti turistui informaciją 
apie: 
4.2.1. siūlomus sutarties pakeitimus; 
4.2.2. protingą terminą, per kurį turistas turi informuoti kelionių organizatorių apie savo sprendimą; 
4.2.3. pasekmes, jei turistas neatsakytų per kelionių organizatoriaus nurodytą terminą; 
4.2.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma. 
4.3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą sutikti su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio. 
4.4. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali turistui pasiūlyti lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos kaina, turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą. 
4.5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama bet kuri sutarties sąlyga. 
5. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS 
5.1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys visas turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios kelionių organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais atvejais laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus septynioms dienoms iki kelionės pradžios. 
5.2. Kelionių organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų. 
5.3. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir kitas asmuo kelionių organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai. 
5.4. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms, sutarties šalies (-ių) keitimas nėra galimas. Tais atvejais, kuomet perleidimas yra galimas, tačiau asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, yra nustatęs atitinkamą mokestį, perleidimas gali būti atliekamas tik turistui (-ams) sumokėjus atitinkamą mokestį. 
6. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ 
6.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias užsakymo proceso metu padarytas klaidas. Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės. 
6.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 1.1.9 punkte. 
6.3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų. 
6.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant, turistas neprivalo nurodyti termino. 
6.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas, kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę. 
6.6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties sąlygų 6.5 punkte nurodytų priežasčių, taikomos šio kodekso 6.754- 1 straipsnio nuostatos dėl žalos atlyginimo. 
6.7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 6.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas. 
6.8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją, kad būtų galima toliau tęsti kelionę. Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą. 
6.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus, turistas gali jų atsisakyti. 
6.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso, turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą. 
6.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 6.9 punktą, turistas turi teisę į kainos sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant sutarties. 
6.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius šios sutarties 6.9-6.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas. 
6.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judumo ir juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki kelionės pradžios). 
6.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais: 
6.14.1. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų; 
6.14.2. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 6.9 punktą; 
6.14.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais. 
6.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą, jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma dėl: 
6.15.1. turisto kaltės; 
6.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti; 
6.15.3. nenugalimos jėgos. 
6.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą, turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą teikia ne pats kelionių organizatorius, kelionių organizatoriaus atsakomybė už tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina. 
6.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas. 
6.18. Pagal sutarties 6.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos atlyginimas arba pagal sutarties 3 skyriaus nuostatas kelionių organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 6.17 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo. 
6.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 
7. DRAUDIMAS 
7.1. Kelionių organizatorius rekomenduoja prieš išvykstant į kelionę įsigyti medicininių išlaidų kelionės metu draudimą, taip pat neįvykusios kelionės draudimą. Turistas taip pat turi galimybę įsigyti kelionės jungties praradimo draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir kt.  
Ši informacija arba nuorodos į oficialius internetinius puslapius skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje bc.lt.  
8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
8.1. Turistas yra informuojamas, kad sutarties vykdymo tikslu (išskyrus atvejus, kai asmens duomenų tvarkymo reikalauja teisinės prievolės), kelionių organizatorius UAB „Baltic Clipper“, įm. kodas 110437597, adresas Laisvės al. 61-1, LT-44304 Kaunas, tel. +370 5 24909000, el.paštas info@bc.lt, kaip duomenų valdytojas tvarkys turisto/naudos gavėjo asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinamas Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) 6 straipsnio 1 dalies b) punktas, c) punktas. 
8.2. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens tapatybės dokumentų duomenys, lojalumo kortelių numeriai (aviakompanijų ir kt. bendrovių pagal poreikį), telefono numeris, el. pašto adresas, kita informacija susijusi su sudaroma sutartimi. Atsisakius pateikti sutarties vykdymui reikalingus asmens duomenis, kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį. 
8.2. Asmens duomenys pagal poreikį perduodami šiems gavėjams: turizmo ir transporto paslaugas teikiantiems partneriams (kelionių organizatoriai, aviakompanijos arba aviabilietų ar kitų transporto priemonių bilietų rezervavimo sistemos, viešbučiai, pervežimo, nuomos, ekskursijų, gidų ir kitos turistų pageidaujamas paslaugas teikiančios įmonės). Duomenų valdytojas įsipareigoja neperduoti duomenų subjekto asmens duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: jei yra turisto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;  teikiant paslaugas – kelionių organizatoriaus partneriams, siekiant įgyvendinti turisto užsakytas paslaugas; įgyvendinant Duomenų valdytojo teisėtus interesus; įgaliotoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 
8.3. Turistas susisiekęs su kelionių organizatoriumi ir kelionių organizatoriui nustačius asmens tapatybę, gali įgyvendinti šias savo duomenų subjekto teises: gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su kelionių organizatoriaus tvarkomais savo asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis; reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą.  
8.4. Bet koks prašymas ar nurodymas, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, turi būti pateiktas kelionių organizatoriui vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai ar paštu adresu Gedimino pr. 64, Vilnius arba el. paštu: info@bc.lt. Turistas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė ada.lt.  
8.5. Kelionių organizatorius tvarko turisto asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. 
8.6. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, galite rasti susipažinę su kelionių organizatoriaus Privatumo politika, kuri skelbiama internetiniame puslapyje www.bc.lt. 
9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
9.1. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, kelionių organizatoriaus vietiniam atstovui, o jei šių nėra, – kelionių organizatoriui. 
9.2. Turistų pretenzijų kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už netinkamą sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra dveji metai. 
9.3. Kai sutartis sudaryta per kelionių pardavimo agentą, turistas gali pateikti pranešimus, prašymus ar pretenzijas tiesiogiai kelionių pardavimo agentui, kuris be nepagrįsto delsimo perduoda pranešimus, prašymus ar pretenzijas kelionių organizatoriui. Kelionių pardavimo agentui gavus turisto pranešimus, prašymus ar pretenzijas, laikoma, kad juos gavo kelionių organizatorius. 
9.4. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Kelionių  organizatoriui gavus pretenziją, tačiau su formos ar turinio trūkumais,- nepasirašytą, paduotą neįgalioto asmens, nepridėjus poziciją pagrindžiančių įrodinėjimo priemonių ar pan., kelionių organizatorius turi teisę paprašyti turistų pateikti pretenzijos išnagrinėjimui reikalingas įrodinėjimo priemones arba ištaisyti kitus trūkumus. Esant tokiai situacijai, terminas motyvuoto rašytinio atsakymo pateikimui skaičiuojamas nuo nurodytų dokumentų ir/arba formos trūkumų ištaisymo gavimo dienos.  
9.5. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/. 
9.6. Turisto kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės. 
9.7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai. 
9.8. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje turistui pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą. 
9.9. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties sudarymo patvirtinimas turistui pateikiami popierine forma arba, jei turistas sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje. 
DĖMESIO!. Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį. 
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 p. nustatyta tvarka.  
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas/grįžimas iš/į Lietuvą, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama migracija.lt).  
Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, programą ar kitą kelionę aprašančią medžiagą,  Pagrindines vežimo oru sąlygas), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.  
Turistas patvirtina, kad yra informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinį puslapį bc.lt.  
Turistas taip pat patvirtina, kad yra informuotas apie oro vežėjo Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo sąlygas, su kuriomis susipažino internetiniame puslapyje bc.lt ir/arba oro vežėjo interneto tinklapyje.  
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas. 
 
Sutarties priedai: katalogas/programa ar kita kelionę aprašanti medžiaga, Pagrindinės vežimo oru sąlygos.  

 

 

Kelionių organizatoriaus atstovo vardas, pavardė, parašas

 

 

 

 

Turisto (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas

                                             ____________________                                         _____________________