Baltic Clipper

Kelionę perki - lagaminą laimi!

1. Bendrosios nuostatos:
1.1. Loterijos „Novaturo kelionę perki – Baltic Clipper lagaminą laimi!” (toliau – Loterija) organizatorius yra UAB „Baltic Clipper“ (toliau – Organizatorius), juridinio asmens kodas 110437597, buveinės adresas Laisvės al. 61-1, Kaunas, Lietuva.

1.2. Loterija vyksta nuo 2023 12 11 iki 2023 12 31. Laimėtojas atsitiktiniu būdu bus renkamas 2024 01 05.

1.3. Loterijos dalyviai – Loterijoje dalyvauja tik LR teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, kurie laikotarpiu 2023 12 11 - 12 31 įsigyjo kelionių organizatoriaus „Novaturas“ kelionę kelionių agentūroje UAB „Baltic Clipper“.

1.4. Loterijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai.

2. Loterijos prizas:
2.1. Loterijos prizas (toliau – Prizas) – rankinio bagažo lagaminas.

3. Loterijos sąlygos:
3.1. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti loterijoje ir laimėti Prizą privalo:

Laikotarpiu 2023 12 11 - 12 31 įsigyti kelionių organizatoriaus „Novaturas“ kelionę kelionių agentūroje UAB „Baltic Clipper“.

4. Prizo laimėtojo nustatymas:
4.1. Prizą gali laimėti tie, kurie:

LR teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, kurie laikotarpiu 2023 12 11 - 12 31 įsigijo kelionių organizatoriaus „Novaturas“ kelionę kelionių agentūroje UAB „Baltic Clipper“.

5. Atsakomybė
5.1. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Loterijos dalyvių nuostolius (žalą, išlaidas), susijusius su dalyvavimu Loterijoje.

6. Kitos sąlygos
6.1. Asmenys, dalyvaujantys Loterijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.

6.2. Dalyviui nesilaikant šių taisyklių, Organizatorius turi teisę pašalinti dalyvį iš Loterijos ir/ar neišduoti dalyviui Prizo.

6.3. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Loterijos taisykles ir/ar nutraukti Loteriją, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Loterijos taisyklės.

6.4. Su Loterijos taisyklėmis galima susipažinti UAB “Baltic Clipper” internetiniame puslapyje.

6.5. Loterijos tvarką nustato Organizatorius. Visi Organizatoriaus sprendimai dėl loterijos vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems loterijos dalyviams. Visi nesutarimai, kilę vykdant šią loteriją, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.6. Laimėtojas bus renkamas atsitiktine tvarka;

6.7. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas;

6.8. Laimėjimas neperleidžiamas kitiems asmenims, juo gali pasinaudoti tik konkursą laimėjęs asmuo;

7. Asmens duomenų apsauga

Loterijos Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius.

Organizatorius siekiant išrinkti ir informuoti Loterijos laimėtoją tvarkys šiuos Loterijos laimėtojo asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, kontaktinis telefono numeris. Siekiant paskelbti apie laimėtoją – tvarkys vardą ir pavardę.

Loterijos Dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi su jų sutikimu. Sutikimą dalyvis gali bet kuriuo metu atšaukti, tačiau tokiu atveju negalės dalyvauti Loterijoje.

NOVATURO kelionių ieškokite čia:  
 

arba rašykite užklausą el. paštu ATOSTOGOS@BC.LT

___________________________

Sveikiname Antaną B. laimėjus lagaminą savo atostogoms! 
Su laimėtoju susisieksime asmeniškai.