Baltic Clipper

Kelionių mugės 2023 viktorinos „Aplink pasaulį!“ sąlygos

Kelionių mugės 2023 viktorinos „Aplink pasaulį!“ sąlygos

Bendrosios nuostatos:
1.1. Viktorinos „Aplink pasaulį!“ (toliau – Viktorina) organizatorius yra UAB „Baltic Clipper“ (toliau – Organizatorius), juridinio asmens kodas 110437597, buveinės adresas Laisvės al. 61-1, Kaunas, Lietuva.

1.2. Viktorina vyksta nuo 2023 01 23 iki 2023 01 30. Laimėtojas bus skelbiamas 2020 02 07.

1.3. Viktorinos dalyviai – viktorinoje dalyvauja tik LR teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, kurie Kelionių mugės metu (2023 metų sausio 23 – 30 dienomis) užpildė anketą (https://bit.ly/aplink-pasauli) ir atsakė į 10 specialių klausimų teisingai. Jei į visus klausimus teisingai atsakiusių bus daugiau nei 1, nugalėtojas bus renkamas burtų keliu iš į visus 10 klausimų atsakiusių teisingai dalyvių.

1.4. Viktorinoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai.

Viktorinos prizas:
2.1. Viktorinos prizas (toliau – Prizas) – 7 naktų kelionės paketas (skrydis + viešbutis + pervežimai) dviems asmenims viešbutyje Turkijoje su kelionių organizatoriumi "Coral Travel". Kelionės išvykimas 2023 m. spalio mėn.

Viktorinos sąlygos:

3.1. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Viktorinoje ir laimėti Prizą privalo:

·         Kelionių mugės metu (2023 metų sausio 23 – 30 dienomis) užpildyti anketą (https://bit.ly/aplink-pasauli) ir teisingai atsakyti į visus 10 specialių klausimų.

Prizo laimėtojo nustatymas:
4.1. Prizą gali laimėti tie, kurie:

·         Kelionių mugės metu (2023 metų sausio 23 – 30 dienomis) užpildė anketą (https://bit.ly/aplink-pasauli) ir teisingai atsakė į visus 10 specialių klausimų.

Skundų pateikimo tvarka

5.1. Viktorinos dalyviai turi teisę el. pašto adresu: info@bc.lt pateikti skundą dėl Viktorinos eigos.

5.2. Viktorinos dalyvio pateiktas skundas bus išnagrinėtas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo momento.

Atsakomybė
7.1. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Viktorinos dalyvių nuostolius (žalą, išlaidas), susijusius su dalyvavimu Viktorinoje.

Kitos sąlygos
8.1. Asmenys, dalyvaujantys Viktorinoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.

8.2. Dalyviui nesilaikant šių taisyklių, Organizatorius turi teisę pašalinti dalyvį iš Viktorinos ir/ar neišduoti dalyviui Prizo.

8.3. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Viktorinos taisykles ir/ar nutraukti Viktoriną, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šio Viktorinos taisyklės.

8.4. Su Viktorinos taisyklėmis galima susipažinti UAB “Baltic Clipper” internetiniame puslapyje.

8.5. Viktorinos tvarką nustato Organizatorius. Visi Organizatoriaus sprendimai dėl Viktorinos vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems Viktorinos dalyviams. Visi nesutarimai, kilę vykdant šią Viktoriną, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.6. Laimėtojas bus renkamas atsitiktine tvarka.

8.7. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.

8.8. Laimėjimas neperleidžiamas kitiems asmenims, juo gali pasinaudoti tik Viktoriną laimėjęs asmuo.

9. Asmens duomenų apsauga

Viktorinos Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius.

Organizatorius siekiant išrinkti ir informuoti Viktorinos laimėtoją tvarkys šiuos Viktorinos laimėtojo asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, kontaktinis telefono numeris. Siekiant paskelbti apie laimėtoją – tvarkys vardą ir pavardę.

Viktorinos Dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi su jų sutikimu. Sutikimą dalyvis gali bet kuriuo metu atšaukti, tačiau tokiu atveju negalės dalyvauti Viktorinoje.