Baltic Clipper
Mūsų Facebook puslapis

Laimėk kelionę į Dubajų

Akcijos „Laimėk kelionę į DUBAJŲ” sąlygos:

Bendrosios nuostatos:
1.1. Akcijos „Laimėk kelionę į DUBAJŲ” (toliau – Akcija) organizatorius yra UAB „Baltic Clipper“ (toliau – Organizatorius), juridinio asmens kodas 110437597, buveinės adresas Laisvės al. 61-1, Kaunas, Lietuva.

1.2. Akcija vyksta nuo 2022 01 20 iki 2022 01 31. Laimėtojas bus skelbiamas 2022 02 10. Su laimėtoju susisieksime asmeniškai.

1.3. Akcijos dalyviai – Akcijoje dalyvauja tik LR teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, kurie Kelionių mugės metu (2022 metų sausio 20 – 31 dienomis), įsigijo kelionę kelionių agentūroje UAB „Baltic Clipper“.

1.4. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai.

Akcijos prizas:
2.1. Akcijos prizas (toliau – Prizas) – kelionė dviems asmenims į Dubajų. Kelionę sudaro: skrydis į abi puses avialinijų „airBaltic“ skrydžiu su persėdimu Rygoje, 7 n. apgyvendinimas viešbutyje (ne žemesnės kategorijos nei 3*). Kelionės data: 2022 m. balandžio – gegužės mėn.

Akcijos sąlygos:
3.1. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti akcijoje ir laimėti Prizą privalo:

Kelionių mugės metu (2022 metų sausio 20 – 31 dienomis) įsigyti poilsinę kelionę kelionių agentūroje „Baltic Clipper“.
Prizo laimėtojo nustatymas:
4.1. Prizą gali laimėti tie, kurie:

Kelionių mugės metu įsigys kelionę kelionių agentūroje „Baltic Clipper“.
5.    Atsakomybė
5.1. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių nuostolius (žalą, išlaidas), susijusius su dalyvavimu Akcijoje.

6.    Kitos sąlygos
6.1. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.

6.2. Dalyviui nesilaikant šių taisyklių, Organizatorius turi teisę pašalinti dalyvį iš Akcijos ir/ar neišduoti dalyviui Prizo.

6.3. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Akcijos taisykles ir/ar nutraukti Akciją, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Akcijos taisyklės.

6.4. Su Akcijos taisyklėmis galima susipažinti UAB “Baltic Clipper” internetiniame puslapyje.

6.5. Akcijos tvarką nustato Organizatorius. Visi Organizatoriaus sprendimai dėl akcijos vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems akcijos dalyviams. Visi nesutarimai, kilę vykdant šią akciją, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.6. Laimėtojas bus renkamas atsitiktine tvarka.

6.7. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.

6.8. Laimėjimas neperleidžiamas kitiems asmenims, juo gali pasinaudoti tik konkursą laimėjęs asmuo;

7. Asmens duomenų apsauga
Žaidimo Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius.

Organizatorius siekiant išrinkti ir informuoti Žaidimo laimėtoją tvarkys šiuos Žaidimo laimėtojo asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, kontaktinis telefono numeris. Siekiant paskelbti apie laimėtoją – tvarkys vardą ir pavardę.

Kelionės mugės metu pirkdami kelionę, asmenys automatiškai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys) būtų naudojami žaidimo tikslais prizui laimėti.