Baltic Clipper

Laimėk sau ir savo šeimai 7 dienų apgyvendinimą Sakartvele

Konkurso “Laimėk sau ir savo šeimai 7 dienų apgyvendinimą Sakartvele” sąlygos:

1. Bendrosios nuostatos:
1.1. Konkurso „ Laimėk sau ir savo šeimai 7 dienų apgyvendinimą Sakartvele” (toliau – Konkursas) organizatorius yra UAB „Baltic Clipper“ (toliau – Organizatorius), juridinio asmens kodas 110437597, buveinės adresas Laisvės al. 61-1, Kaunas, Lietuva.

1.2. Konkursas vyksta nuo 2021 01 26 iki 2021 01 31. Laimėtojas bus skelbiamas 2021 02 01.

1.3. Konkurso dalyviai – Konkurse dalyvauja tik fiziniai asmenys, kurie (2021 metų sausio 26 – 31 dienomis), Organizatoriaus Facebook paskyroje pamėgo (angl. Like), pasidalino (angl. Share) bei pažymėjo (angl. Tag)

1.4. Konkurse negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai ir jų šeimos nariai.

2. Konkurso prizas:
2.1. Konkurso prizas (toliau – Prizas) – 7 naktų apgyvendinimas 4-5* viešbutyje su pusryčiais Sakartvele (Gruzijoje) 2 suaugusiems ir 2 vaikams. Prizo panaudojimas nuo 2021 rugpjūčio 2 d. iki 2021 rugsėjo 20 d.

3. Konkurso sąlygos:
3.1. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Konkurse ir laimėti Prizą privalo:

2021 metų sausio 26 – 31 dienomis Organizatoriaus Facebook paskyroje pamėgti (angl. Like), pasidalinti (angl. Share) bei pažymėti (angl. Tag) savo Facebook draugą (-us) įraše apie Konkursą.

4. Prizo laimėtojo nustatymas:
4.1. Prizą gali laimėti tie, kurie:

2021 metų sausio 26 – 31 dienomis Organizatoriaus Facebook paskyroje pamėgo (angl. Like), pasidalino (angl. Share) bei pažymėjo (angl. Tag) savo Facebook draugą (-us) įraše apie Konkursą.

5. Atsakomybė
5.1. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Konkurso dalyvių nuostolius (žalą, išlaidas), susijusius su dalyvavimu Konkurse.

6. Kitos sąlygos:
6.1. Asmenys, dalyvaujantys Konkurse, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.

6.2. Dalyviui nesilaikant šių taisyklių, Organizatorius turi teisę pašalinti dalyvį iš Konkurso ir/ar neišduoti dalyviui Prizo.

6.3. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Konkurso taisykles ir/ar nutraukti Konkursą, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šio Konkurso taisyklės.

6.4. Su Konkurso taisyklėmis galima susipažinti UAB “Baltic Clipper” internetiniame puslapyje.

6.5. Konkurso tvarką nustato Organizatorius. Visi Organizatoriaus sprendimai dėl konkurso vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems konkurso dalyviams. Visi nesutarimai, kilę vykdant šį konkursą, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.6. Laimėtojas bus renkamas atsitiktine tvarka;

6.7. Laimėjimas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas;

6.8. Laimėjimas neperleidžiamas kitiems asmenims, juo gali pasinaudoti tik konkursą laimėjęs asmuo;

7. Asmens duomenų apsauga

Konkurso Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius.

Organizatorius siekiant išrinkti ir informuoti Konkurso laimėtoją tvarkys šiuos Konkurso laimėtojo asmens duomenis: Facebook paskyros vardas, pavardė, Siekiant paskelbti apie laimėtoją – tvarkys Facebook paskyros vardą ir pavardę.

Konkurso Dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi su jų sutikimu. Sutikimą dalyvis gali bet kuriuo metu atšaukti, tačiau tokiu atveju negalės dalyvauti žaidime.