Baltic Clipper
Mūsų Facebook puslapis

Pirk kelionę į Egiptą ir gauk Covid Pauzės paslaugą dovanų

„Pirk kelionę į Egiptą ir gauk Covid Pauzės paslaugą dovanų“ akcijos sąlygos

1. Bendrosios nuostatos:
1.1. Akcijos „Pirk kelionę į Egiptą ir gauk Covid Pauzės paslaugą dovanų ” (toliau – Akcija) organizatorius yra UAB „Baltic Clipper“ (toliau – Organizatorius), juridinio asmens kodas 110437597, buveinės adresas Laisvės al. 61-1, Kaunas, Lietuva.
1.2. Akcija vyksta nuo 2021 09 06 iki 2021 09 30.
1.3. Akcijos dalyviai – Akcijoje dalyvauja tik LR teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, kurie laikotarpiu 2021 09 06 – 09 30 įsigijo kelionių organizatoriaus „Novaturas“ kelionę į Egiptą kelionių agentūroje UAB „Baltic Clipper“.

2. Akcijos prizas:
2.1. Akcijos prizas (toliau – Prizas) – Covid Pauzės paslauga, kuri leidžia atidėti poilsio kelionę, jei prieš atostogas yra patvirtintas teigiamas COVID-19 tyrimo rezultatas.
· COVID PAUZĖ užtikrina galimybę vieną kartą keisti poilsio kelionės datą, trukmę, viešbutį, kambario tipą, kelionės kryptį ir/ar net sezoną.
· Šia paslauga galima pasinaudoti iki kelionės pradžios likus ne mažiau nei 24 val., pateikiant teigiamą rezultatą patvirtinantį dokumentą ne vėliau nei per 24 val. nuo jo išdavimo.
· Visos paslaugos sąlygos: https://www.novaturas.lt/papildomos-paslaugos/covid-pauze-paslauga 
2.2. Prizas yra suteikiamas kiekvienam rezervacijos klientui.

3. Akcijos sąlygos:
3.1. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti akcijoje privalo laikotarpiu 2021 09 06 – 09 30 įsigyti kelionių organizatoriaus „Novaturas“ kelionę į Egiptą kelionių agentūroje UAB „Baltic Clipper“.
3.2. Prizas nesisumuoja su kitomis nuolaidomis ar kitomis akcijomis.

4. Atsakomybė:
4.1. Organizatorius nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių nuostolius (žalą, išlaidas), susijusius su dalyvavimu Akcijoje.

5. Kitos sąlygos:
5.1. Asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.
5.2. Dalyviui nesilaikant šių taisyklių, Organizatorius turi teisę pašalinti dalyvį iš Akcijos ir/ar neišduoti dalyviui Prizo.
5.3. Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti Akcijos taisykles ir/ar nutraukti Akciją, informuodamas apie tai tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Akcijos taisyklės.
5.4. Su Akcijos taisyklėmis galima susipažinti UAB “Baltic Clipper” internetiniame puslapyje.
5.5. Akcijos tvarką nustato Organizatorius. Visi Organizatoriaus sprendimai dėl akcijos vykdymo yra galutiniai ir privalomi visiems akcijos dalyviams. Visi nesutarimai, kilę vykdant šią akciją, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.6. Prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas;
5.7. Laimėjimas neperleidžiamas kitiems asmenims, juo gali pasinaudoti tik kelionę į Egiptą įsigijęs asmuo;

6. Asmens duomenų apsauga:
6.1. Akcijos Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius.

NOVATURO kelionių į Egiptą ieškokite čia:
 

arba rašykite užklausą el. paštu ATOSTOGOS@BC.LT